Pravidla serveru

Všeobecná pravidla

 • Připojením na tento TeamSpeak server GameHaus (dále už jen server) souhlasíš s těmito pravidly. Pokud s pravidly nesouhlasíte, prosím odpojte se z tohoto serveru

 • Co není v pravidlech zakázáno/uvedeno neznamená to, že je to povoleno

 • Zákaz obcházení udělených trestů

 • Zákaz počítačových útoků na server a jeho uživatele

 • Nevěřte zprávám o tom, že se tento server ruší. Jde o podvod. Jediný kdo může tuto zprávu napsat je Majitel a taktéž by to bylo uvedeno na webu

 • Konečné slovo má Majitel

Pravidla pro jména

 • Je zakázáno, aby uživatelské jméno obsahovalo Admin, ServerAdmin, Vedení apod., vulgarismy či jiné nenávistné projevy

 • Je zakázáno napodobovat jména Vedení

 • Jména by měly dávat smysl

 • Jména nesmí propagovat jiný TeamSpeak server, weby aj.

 • Pokud máš stejné nebo podobné jméno, respektuj přání návštěvníka, pokud je tady déle než ty, aby sis jméno změnil!

 • Zákaz časté změny jména**

Pravidla pro místnosti

 • Návštěvník má právo pouze na jednu Dočasnou místnost

 • Název místnosti musí být slušný a nesmí být nesmyslný

 • Zákaz vytváření místností se jmény Vedení

 • Je zakázáno, aby Description roomky obsahovala reklamu na jiný TeamSpeak server, weby kde je minimální věková hranice 18+, nevhodné obrázky (erotické, náboženské aj.) apod. Dále, aby neprojevoval nenávist vůči, rasám aj., lidem nebo groupkám na tomto TeamSpeaku.

 • Pokud někdo požádá, aby jste se odpojili z serverové roomky z důvodu obtěžování, tak to prosím respektujte!

 • V zájmu bezpečnosti a klidu doporučujeme si nastavit na místnost heslo

 • Channel Admin odpovídá za svou místnost

 • Channel Admin má právo kdykoliv, kohokoliv vyhodit ze své místnosti a to bez udání důvodu

 • Chce-li návštěvník mít trvalou (permanentní) místnost, musí napsat Vedení

 • Chce-li návštěvník více místností, musí kontaktovat Majitele

 • Máte právo říct, aby Vedení opustilo vámi vytvořenou místnost. Je však potřeba to říct v klidu a slušně

Pravidla pro návštěvníky

 • Respektuj Vedení

 • Přísný zákaz reklamy

 • Zákaz připojování se se jménem TeamSpeakUser -> Automatický KICK

 • Zákaz propagace nacismu/fašismu/extremismu/komunismu a jiných směrů

 • Zákaz používání erotických/sexuálních, rasistických, nacistických a jiných nevhodných avatarů

 • Zákaz projevů nenávisti vůči rasám aj., lidem nebo groupkám na tomto TeamSpeaku.

 • Zákaz použití Avatarů, na kterých jsou vyobrazeni návštěvnící tohoto TeamSpeak serveru

 • Chovej se slušně a klidně

 • Návštěvník má právo požádat až o 3 herní groupky.

 • VIP a VIP návštěvníci mají právo mít až 5 herní groupek.

 • Nepřemisťovat se mezi místnostmi, tedy vybrat si určitou místnost a tam zůstat

 • Přísný zákaz používání ClownFish a jiného softwaru/pluginu pro pouštění skladeb/zvuků

 • Zákaz pouštění skladeb/zvuků z mobilu/tabletu/reproduktoru a jiných zařízení

 • Zákaz nahrávání videa/zvuku bez souhlasu ostatních členů, kteří jsou v roomce. Neplatí pro Vedení!

Pravidla pro Vedení

 • Vedení má právo vstoupit do jakékoliv roomky a to bez upozornění!

 • Vedení má právo zůstat jakkoliv dlouho v místnostech, které spadají pod správu TeamSpeak serveru. Tedy ty, které vytvořilo Vedení (Room pro 2, Free room atd.). Neplatí pro skupinové místnosti

 • Vedení se musí chovat slušně a vše řešit v klidu

 • Vedení si nesmí dělat legraci z ostatních návštěvníků

 • Vedení nesmí návštěvníky bezdůvodně movnout/kicknout/zabanovat (ani z legrace)

 • Zákaz použití Avatarů, na kterých jsou vyobrazeni návštěvnící tohoto TeamSpeak serveru

 • Vedení nesmí ignorovat návštěvníky v Čekárně

 • Vedení nesmí používat nebo napodobovat jména ostatních návštěvníků

 • Zákaz posílaní erotických odkazů nebo odkazů, kde je minimálně věk 18+!!

 • Přísný zákaz používání ClownFish a jiného softwaru/pluginu pro pouštění skladeb/zvuků

 • Zákaz pouštění skladeb/zvuků z mobilu/tabletu/reproduktoru a jiných zařízení

 • Vedení se nesmí povyšovat nad ostatními. Má sice vyšší pravomoce, ale to z něj nedělá „krále“

 • Vedení je povinné znát Pravidla

 • Člen Vedení má povinnost přesunout se do AFK místnosti, pokud ví, že nebude aktivní X desítek minut!

Pravidla pro textovou komunikaci

 • Zákaz posílaní erotických odkazů nebo odkazů, kde je minimálně věk 18+!! Porušení bude trestáno okamžitým permanentním BANEM, pokud bude zpráva poslána Vedení!!

 • Nespamovat*

 • Zákaz urážek, nadávek, provokace, lhaní

 • Zákaz posílání podvodných odkazů

Pravidla pro hlasovou komunikaci

 • Jste povinni si nastavit mikrofon tak, aby neměl šum, případně aby neměl ozvěnu/rušivé zvuky v pozadí. V případě, že tyto problémy nejdou vyřešit, nastavte si Push to talk

 • Zákaz urážek, nadávek, provokace, lhaní nebo podvádění

Další pravidla

 • Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit

 • Majitel si vyhrazuje právo mít výjimky z některých pravidel


*SPAM - 2 a více poslaných zpráv/poků během 10 sekund. Neznamená to, že když budete posílat zprávy/poky každou minutu, že to není SPAM!

**Návštěvníci v roomkách Marinak, Dunkirk a Arma 3 mají povoleno si často měnit jména.